Dystrybutor pomp ciepła

Pompy ciepła typu powietrze  - woda przeznaczone są do centralnego ogrzewania domu,  podgrzewania ciepłej wody, a w okresie letnim do chłodzenia pomieszczeń.
Tradycyjne systemy grzewcze często są drogie w eksploatacji. W poszukiwaniu nowych technologii ogrzewania z wysoką wydajnością, niskimi kosztami eksploatacji oraz przyjaznymi dla środowiska, proponujemy pompy ciepła renomowanych światowych firm Panasonic, Sinclair zapewniającymi bezawaryjną pracę na bardzo długi okres użytkowania.

Na czym polega zasada działania pompy ciepła

Pompy ciepła powietrze - woda wykorzystują energię cieplną zgromadzoną w powietrzu ( w otoczeniu ) zewnętrznym do: ogrzewania domu, chłodzenia go, a także do podgrzewania wody użytkowej.
Dom może być ogrzewany przez przetłaczanie ogrzanej wody przez instalację grzejnikową lub ogrzewanie podłogowe.
W związku z tym, pompa ciepła wykorzystuje darmową energię do ogrzewania lub chłodzenia Twojego domu.
Zużywa on energię elektryczną wyłącznie do obsługi sprężarki, układów elektronicznych, pomp oraz w przypadku wystąpienia bardzo niskich temperatur, również elementów elektrycznych. Wykorzystanie pompy ciepła umożliwiają zaoszczędzenie do 78% kosztów ogrzewania w porównaniu do elektrycznych systemów grzewczych.
Na przykład, system Aquarea o mocy 12 kW posiada współczynnik COP wynoszący 4,67: na każdy kW zużytej energii elektrycznej zwraca on 4,67 kW energii, to znaczy o 3,67 kW więcej niż konwencjonalny system ogrzewania elektrycznego, co jest równoważne 78% oszczędności.
Zużycie energii może zostać jeszcze bardziej ograniczone dzięki włączeniu do systemu Aquarea paneli solarnych.

Przykładowa budowa pompy ciepła jednostki wewnętrznej:
rescold

Taki system z wykorzystaniem pompy ciepła jest bardzo łatwy do zainstalowania zarówno w nowych, jak i w istniejących budynkach. W przypadku zapewnienia ogrzewania w nowych budynkach nie ma potrzeby wykonywania odwiertów ani wykopów, tak jak w przypadku instalacji geotermalnych ( pompy gruntowe ), brak też konieczności instalacji przyłączy gazowych, kominów, czy też zbiorników paliwowych. W przypadku modernizacji lub przebudowy, łatwo jest podłączyć system do istniejącego układu niskotemperaturowego ogrzewania grzejnikowego lub podłogowego.

Schemat kompletnego podłączenia:
pompa ciepla schemat
Wspólny węzeł ciepłej wody użytkowej i instalacja centralnego ogrzewania:
zbiornik buforowy na potrzeby centralnego ogrzewania
zbiornik ciepłej wody użytkowej połączony z instalacją centralnego ogrzewania
podgrzewanie wody w basenie
dwa zaawansowane obiegi grzewcze
instalacja solarna połączona z wymiennikiem ciepłej wody użytkowej i ogrzewania wody w basenie.

schemat instalacji pompy ciepla

Wykorzystanie pompy ciepła wody użytkowej:
niezależność ciepłej wody użytkowej od instalacji centralnego ogrzewania
wydajne ogrzewanie w okresie letnim
podgrzewanie wody w basenie
dwa zaawansowane obiegi grzewcze
instalacja solarna połączona z wymiennikiem pompy ciepła ciepłej wody użytkowej i ogrzewania wody w basenie.
System sterowania koordynuje wszystkie działania łącznie z instalacją solarną oraz ogrzewaniem basenu.

Jak dobrać zapotrzebowanie na energię dla twojego domu:
W celu dokładnego skalkulowania zapotrzebowania na moc grzewczą, niezbędny jest:
bilans energetyczny sporządzony przez specjalistę, który przeanalizuje izolację domu
orientację względem stron świata, powierzchnię okien
minimalne temperatury na danym obszarze
średnie roczne zużycie nośnika energii ( węgiel, gaz olej )
jednostkowe zużycie wody na osobę na dobę
liczba domowników
temperatura ciepłej wody użytkowej
funkcje pompy ciepła

strona glowna Kontakt Rzeszów